• 6722213187_f84c4cca76
 • another-smithsonian-winner-some-upcoming-appearances-and-a-new-photo-of-rockefeller-center_4
 • black-towers_4
 • dundas-square_4
 • embarcadero-four_4
 • spotted_4

Nauka muzyki w Poznaniu świetnym sposobem na spędzanie wolnego czasu

Każdy, kto chciałby poszerzać swoją wiedzę związaną z dziedziną, jaką jest nauka muzyki Poznań jest do tego świetnym miejscem. Oczywiście, wiele miast, szczególnie tych większych, posiada nierzadko znakomite placówki oświatowe edukujące uczniów pod kątem muzycznym. Jednak, przy wyborze szkoły muzycznej, warto zwrócić większą uwagę na stolicę Wielkopolski.

Być może nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że wydział lutniczy funkcjonuje tylko w jednej szkole w Polsce. Jest to Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II-go stopnia. Kolejnym atutem tego miasta w kwestii edukacji muzycznej jest posiadanie 7 znakomitych szkół muzycznych publicznych i prywatnych, zarówno I-go, jak i II-go stopnia. W tym także na uwagę zasługuje Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Poznaniu. Nie można oczywiście zapomnieć o tak znamiennej instytucji, jaką stanowi Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego założona w 1920 roku. Wybierać można spośród szkół prywatnych i publicznych, I-go i II-go stopnia i konserwatoriów. Jeśli zaś chodzi o organizacje prowadzące działalność na tle muzyki, to na plan pierwszy wysuwają się znane na cały kraj Poznańskie Słowiki. Jeśli więc chodzi o edukację jaką jest nauka muzyki Poznań stanowi znakomity wybór.

Być może nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jaka jest struktura typowej szkoły muzycznej. Podstawowym rozróżnieniem jest trójstopniowy podział na szkołę podstawową, średnią oraz wyższą. Wydaje się to być równoznaczne z podziałem edukacji w zwyczajnym szkołach (ogólnokształcących). Jednak zasadnicze różnice widoczne są w przypadku każdej ze szkół (biorąc pod uwagę stopnie). Szkoła muzyczna I-go stopnia charakteryzuje się tym, że nauka w niej trwa 4 – 6 lat, a kształci uczniów w wieku 6 – 16 lat. W przypadku tego typu placówki rozróżnia się szkoły ogólnokształcące oraz popołudniowe. Pierwsze, oprócz nauki pod kątem muzyki, realizują program nauczania zgodny z edukacją w zwykłej szkole podstawowej. Zaś do szkół popołudniowych uczniowie uczęszczają w godzinach popołudniowych, po powrocie ze zwykłej szkoły ogólnokształcącej. Celem szkół muzycznych I-go stopnia jest w głównej mierze rozwijanie pasji muzycznych poprzez naukę np. śpiewu czy gry na instrumencie oraz umożliwienie jej uczniom uczestnictwa w lokalnym chórze bądź orkiestrze. Nieco inaczej rzecz się ma w przypadku szkoły muzycznej II-go stopnia. Umożliwia ona bowiem zdobycie tytułu zawodowego. Uczeń podchodzi także do egzaminu maturalnego. To, jaki tytuł zawodowy się uzyska, zależy od rodzaju wydziału, jaki uczeń ukończył. W zależności od szkoły wyróżnić można kilka wydziałów. Są to m.in.:

 • wydział instrumentalny – nauka trwa 6 lat i umożliwia zdobycie tytułu muzyk-instrumentalista

 • wydział lutniczy – nauka trwa 6 lat, a tytuł, jaki można zdobyć to muzyk-lutnik

 • wydział wokalny – nauka trwa 4 lata, a tytuł zawodowy to muzyk-wokalista

 • wydział rytmiczny – nauka trwa 6 lat i owocuje tytułem nauczyciela rytmiki

  Podobnie, jak w przypadku szkół I-go stopnia, również te o stopień wyższe dzielą się na szkoły ogólnokształcące realizujące dodatkowo materiał na poziomie gimnazjum oraz szkoły średniej oraz szkoły popołudniowe. Szkoły muzyczne II-go stopnia kształcą uczniów w wieku 10 – 21 lat i przygotowują ich do kontynuowania edukacji muzycznej na uczelniach wyższych. W celu dostania się na studia wyższe o charakterze muzycznym, kandydat musi wykazać się zdolnościami na poziomie szkoły muzycznej II-go stopnia, a także być szczęśliwym posiadaczem świadectwa dojrzałości oraz zdanego egzaminu maturalnego. Nie jest z kolei wymagane zdanie egzaminu dyplomowego, a zatem nie trzeba posiadać tytułu zawodowego. Jest on natomiast niezbędny do rozpoczęcia pracy zawodowej jeszcze przed ukończeniem studiów.

Decydując się na edukację, jaką jest konkretnie nauka muzyki Poznań, jak i inne miasta, oferuje wybór pomiędzy szkołami publicznymi a prywatnymi. Szkoły prywatne bardzo często posiadają uprawnienia placówek publicznych. Ponadto, przy szkołach prywatnych nierzadko organizowane są przedszkola muzyczne oraz rozmaite kursy, np. instrumentalne, wokalne, rytmiczne. Umożliwia to każdemu, bez względu na wiek, jakiś określony zakres edukacji muzycznej. Jak powszechnie wiadomo, muzyka ma dobroczynny wpływ na wiele aspektów naszego życia. Przyczynia się do lepszego ogólnego rozwoju psychoruchowego, pozytywnie wpływa na koncentrację, rozwija inteligencję i myślenie abstrakcyjne, wpływa uspokajająco na człowieka. W związku z tym, zajęcia muzyczne są doskonałe zarówno dla maluchów, jak i dla starszych osób. Jeszcze jedną zaletą szkół prywatnych jest możliwość zwiększenia liczby godzin nauki, np.. gry na instrumencie poprzez wykupienie dodatkowych lekcji.

W każdej szkole muzycznej, oprócz zajęć indywidualnych odbywają się także zajęcia w grupie, np. zajęcia z rytmiki. Prowadzone są także zajęcia o charakterze czysto teoretycznym. Należą do nich: literatura muzyczna, kształcenie słuchu, historia muzyki, harmonia, nauka akompaniamentu, kontrapunkt, zasady muzyki.

Jeśli ma się ku temu predyspozycje, warto zainwestować w muzyczną edukację. Wybór właściwej szkoły, a przede wszystkim wydziału, szkoły z pewnością zaowocuje w przyszłości. Osoby z odpowiednim wykształceniem muzycznym mają mocny podłoże do rozpoczęcia kariery muzycznej. Mogą także pracować na płaszczyźnie kulturotwórczej. Jest to istotne dla promocji kultury nie tylko w regionie, ale także w całym kraju. Chodzi tu przede wszystkim o organizacje i nadzór nad koncertami, festiwalami, konkursami muzycznymi itp. Można śmiało brać czynny udział w rozwijaniu sfery kulturowej własnego regionu poprzez, np. członkostwo w chórze czy orkiestrze. Umożliwia to nawet szkoła muzyczna I-go stopnia. Ukończenie odpowiedniego wydziału daje szanse na zostanie nauczycielem rytmiki bądź jakiegokolwiek przedmiotu o charakterze teoretycznym. Jak widać, możliwości pracy na płaszczyźnie muzycznej jest niezwykle wiele. Wystarczy tylko odpowiednio pokierować swoim talentem i wybrać coś odpowiedniego dla swoich predyspozycji. Warto zainwestować w siebie.

Powiązane artykuły

Wybrany artykuł

Zalety stosowania kolektorów słonecznych

Kolektor słoneczny to przełomowe w dziedzinie nauk ścisłych urządzenie, służące do przekształcania energii promieniowania słonecznego na ciepło. Energia słoneczna pozyskana przez kolektory słoneczne przekształcana jest w energię cieplną medium ciepła. Nośnikiem tym w zależności od modelu kolektora może być ciecz a także gaz. Innymi słowy mówiąc, energia słoneczna pozyskana w specjalnych zasobnikach kolektora wykorzystywana jest najczęściej do ogrzania ciepłej wody, rzadziej w celu ocieplenia pomieszczeń budynku.